Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022Datum konání. 5. 5. - 11. 5. 2021

Zápis do Mateřské školy Cejle, příspěvková organizace, Cejle 116, pro školní rok 2020/2021

Místo pro podání žádosti:

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace, Cejle 116, Batelov, 588 51

Termín pro podání žádosti:

Na základě epidemiologických opatření a aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých bude zápis do mateřských škol pro rok 2021/2022 organizován bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí v mateřských školách.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit od 5. 5. 2021 do 11. 5. 2021 a to následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy /h4uurhs/
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email!) /zs.cejle@seznam.cz/
  3. poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poštu)
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Předání pouze po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy /603 157 812/

Vydávání formulářů žádosti:

Ve výjimečných případech, je možné osobní předání formulářů v mateřské škole (po tel. domluvě s ředitelkou školy).

Do mateřské školy doručte:

  1. řádně vyplněnou žádost, ke stažení ZDE
  2. potvrzení od lékaře o očkování dítěte a jeho zdravotním stavu /je součástí přihlášky/ – nechat potvrdit v žádosti u praktického lékaře (potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření)
  3. kopii rodného listu
  4. popřípadě kopii dokladu o pobytu v ČR (cizinci)
  5. souhlas se zpracováním osobních údajů ZDE
  6. souhlas s ověřením místa trvalého bydliště dítěte (je součástí žádosti viz výše),

U dětí se zdravotním postižením  je třeba zároveň s přihláškou dodat kopie doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.

Hromadné stažení dokumentů ZDE. Ve výjimečných případech, je možné osobní předání formulářů v mateřské škole (po tel. domluvě s ředitelkou školy).

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Vyzvednutí rozhodnutí

Rozhodnutí budou oznámena: 20. května 2021

Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude posuzováno na základě údajů uvedených v žádosti. Bude postupováno podle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ, která se nesčítají. Ředitelka školy má právo si ověřit pravdivost údajů uvedených v žádosti.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (zákonným zástupcům bude registrační číslo sděleno e-mailem nebo sms zprávou) s výsledkem řízení na veřejně přístupném místě ve škole (hlavní vchod do ZŠ a MŠ CEJLE) a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (zákonní zástupci si je nebudou osobně vyzvedávat v MŠ).

V případě nepřijetí dítěte do MŠ budou rozhodnutí zasílána poštou (zákonní zástupci si je nebudou osobně vyzvedávat v MŠ).

V případě uvedení nepravdivých údajů může správní orgán původní rozhodnutí zrušit a rozhodnout ve věci znovu.

 

pl1-800x315.png