Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > ZŠ: 8. 4. 2024 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY CEJLE

ZŠ: 8. 4. 2024 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY CEJLEPolish_20240118_172205641 (1).jpg

Informace k organizaci zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Termín zápisu 
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.   

Konkrétní termín ZŠ Cejle: 
8. dubna 2024  od 14.00 do 17.00 

Místo zápisu: 
Základní škola Cejle, Cejle 116, 588 51, Batelov

Kritéria přijetí dítěte do 1. třídy:

  • orientačně motivační posouzení školní připravenosti dítěte

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 budete potřebovat následující dokumenty:

  1. Vyplněnou žádost o přijetí: Tuto žádost vyplňte a podepište. Její formulář obdržíte na místě zápisu nebo je dostupná online na webových stránkách školy.
  2. Rodný list dítěte: Přineste rodný list dítěte k nahlédnutí.
  3. Doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz): Je třeba prokázat trvalý pobyt žadatele. V případě cizinců mimo EU je potřeba předložit také doklad o povolení pobytu.
  4. Rozhodnutí o předchozím odkladu (pokud je): Pokud má dítě odklad povinné školní docházky, přineste toto rozhodnutí.
  5. Žádost o odklad povinné školní docházky (u dětí s odkladem): V případě, že má dítě odklad, přineste také vyplněnou žádost o odklad.

Plnění povinnosti školní docházky  
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024, bližší informace o předčasném nástupu či odkladu obdržíte na vedení školy.  

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě výše uvedených kritérií. Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy a vývěsce nejpozději 30. dubna 2024. 

Doplňující informace:

Pokud se dítě nebo zákonný zástupce dítěte ze závažných důvodů nemůže v uvedeném termínu k zápisu dostavit, oznámí zákonný zástupce dítěte tuto skutečnost vedení školy a domluví si náhradní termín zápisu do 30. 4. 2024. Platí pro něj stejná kritéria přijetí jako při zápisu v řádném termínu. 

                                                                                    Bc. Gabriela Nováková, ředitelka školy