Drobečková navigace

O nás > Aktivity > Projekty > Soutěžíme s Popelou

Soutěž s panem Popelou

Základní škola a mateřská škola se účastní „Soutěže s panem Popelou“, pořádané společností .A.S.A., spol. s r. o.

„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí. 

Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

Koordinátorem Soutěže s panem Popelou je ve škole Mgr. Martin Dvořák.

Ve školním roce 2016/2017 naše škola obsadila výborné 2. místo v kategorii množství papíru v přepočtu na jednoho žáka v regionu Jižní Čechy a Vysočina.

SKM_C22717062115461.jpg