Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > TESTOVÁNÍ DĚTÍ

TESTOVÁNÍ DĚTÍDatum konání: od 12. 4. 2021

Testování

  • bude probíhat každé pondělí a čtvrtek ve třídě
  • testy si budou žáci, děti dělat sami pod dohledem učitelů
  • bez testu nebude možná přítomnost žáka, dítěte na prezenční výuce. Rozdíl je mezi tím, zda se to týká testování v pondělí, nebo ve čtvrtek. Jestliže vyjde pozitivní test na začátku týdne, dítě se výuky nezúčastní a bude posláno na ověřovací test. Ostatní děti budou moci zůstat ve škole, školce, protože uplyne dlouhá doba od posledního setkání. Pokud dítěti vyjde pozitivní test ve čtvrtek, bude muset také na ověřovací test a ostatní děti budou izolováni. Aby byly výsledky testování spolehlivé, ministerstvo nepřistoupilo na variantu domácího testování. Důvody to má dva. První, že test nebude proveden správně. Druhý, že by rodiče mohli poslat žáka do školy i přes pozitivní test.
  • situaci ve třídě v případě pozitivních testů bude řešit KHS ve spolupráci s vedením školy, rodiče budou informováni
  • jiné testy, než obdržela škola, nebudou povoleny (Singclean, Testovací sada Covid-19 SARS-CoV-2 ze vzorků z nosu, nosohltanu a krku)
  • rodič bude moci být přítomen u samotestování svého dítěte (dohled učitele). Nikoliv ve třídě, ale v sektoru k tomu určenému (v přízemí školy). Prosíme, zájemci vyčkají do 8hod před školou, jakmile skončí příchody žáků a dětí do školy, bude rodič s dítětem vpuštěn do vymezeného a určeného prostoru, kde dítě v přítomnosti učitele otestuje a vyčká na výsledek testu. Poté bude místnost vydezinfikována a bude moci jít na řadu další zájemce.
  • Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 
  • Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
  • V případě, že se jedná o nezletilé, škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli, nebo, pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám. Zákonný zástupce žáka, dítěte následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák  pozitivní, bude následně v domácí izolaci.